Magazine voor Informatie en Fantasie
maandag 26 juli 2021Van de redactie

Gelezen: Mensen gaan de brug pas over wanneer ze verlangen naar de overkant
('t Haasje)

Advertenties


Herbert blijft

Had wethouder Zilvertand al in de laatste vergadering van de commissie Ruimte (febr. 2014) aangekondigd dat hij na de verkiezingen zou terugkeren als portefeuillehouder 'Wonen', om 'het karwei af te maken', zoals dat in clichétaal heet, hij gaat het waarachtig nog doen ook. Dit zal dan zo'n beetje de eerste belofte worden die hij na komt.

Hij laat weten dat hij niet gemist kan worden in een nieuw college, gezien de uiterst ingewikkelde onderhandelingen met de klankbordgroep Brittenstein (KbgB) en Rijnhart Wonen (RW). Alleen Herbert acht zich in staat deze tot een goed en succesvol einde te brengen.

Zoals bekend, wil RW op de locatie Brittenstein, waar 26 kleine wooneenheden aanwezig waren, tenminste 80 nieuwe keurig hoog opgestapelde woningen terug zetten. ”Een mooi hoogtepunt voor de buurt”, zo stelt direkteur Jan de Vries. Ja, je kunt alles van Jan zeggen, maar niet dat hij geen gevoel voor humor heeft.

De KbgB, die namens de buurtgenoten het woord voert, heeft een geheel andere invulling van de open plek voor ogen. Nu blijkt dat de kort geleden verplaatste molens naar de Munnikkenpolder daar slechts als wat groot uitgevallen tuinkabouters staan te staan, omdat de watertoevoer ontbreekt, wil men in ieder geval één van die molens op het terrein van voormalig Brittenstein geplaatst zien, alles beter dan een torenflat. De buurt gaat bij toerbeurt de molen onderhouden, het schema ligt al klaar, en er is reeds een molenaar in opleiding.
Bovendien wordt er aldus een belangrijke bijdrage geleverd aan het behoud van een monument, cultuur-historisch erfgoed, dat in de Munnikkenpolder zou staan te verkwijnen.

Beide plannen zijn voorgelegd aan portefeuillehouder Herbert. Hij moet een 'Salomons oordeel' vellen, maar als je niet al te Bijbelvast bent en niet weet wie Salomo was, wordt dat lastig. Dus kroop Herbert in zijn schulp en liet het aan de ambtenaren over. Die spraken alleen met RW en negeerden de buurt.

Dat leidde tot opstandig gedrag van in het dagelijks leven toch fatsoenlijke lieden, zoals advocaten, juristen, dekens, techneuten, journalisten, psychologen, beleidsmedewerkers van betrouwbare woningbouwverenigingen, ja zelfs van een oud-wethouder, en natuurlijk ook van alle degelijke huisvrouwen uit die buurt, zo horen wij uit niet nader te noemen bron. Alleen maar nette mensen dus, en toch boos op Herbert.

Dat zat de gemeenteraad niet lekker. Dit college zou immers beter dan dat vorige PvdA/CDA-college met die autistische wethouder PG, naar het volk luisteren en gebruik maken van hun ideeën. En zie nu de praktijk! Bovendien kwamen de verkiezingen er aan, dus paaien die handel. Iedere stem is er tenslotte één. (Dat biedt weliswaar geen enkele garantie, want wat in politieke kringen 'voortschrijdend inzicht' wordt genoemd, betekent meestal dat men beloften niet na komt). Maar goed, Herbert werd door de raad gedwongen om met de KbgB tot 'goed overleg' te komen. Een datum voor een afspraak kon hij niet noemen, want hij is altijd druk, druk, druk. Waarmee blijft een zorgvuldig bewaard geheim.

Het overleg heeft weliswaar nog steeds niet plaats gevonden, maar Herbert heeft wel een briljant plan bedacht, waarover beide partijen niet anders dan enthousiast moeten zijn. Wat behelst zijn plan? Herbert kreeg een 'Eureka', een openbaring zouden de gelovige medeburgers zeggen, die alleen de echt grote geesten kunnen voortbrengen.

De nieuwe woontoren mag 7 lagen hoog worden, met een accent van 8 lagen. Dat is veel lager dan het MEAS-gebouw, dus al een grote concessie aan de buurt. Jan de Vries van RW zal ook behoorlijk in zijn nopjes zijn, hij kan nu wel 100 wooneenheden kwijt. Maar het summum is de plaatsing van Meerburgermolen bovenop het complex.

Zo wordt de grote wens van de buurt vervuld, terwijl op de locatie ook intensieve woningbouw plaats vindt. Het wordt helaas geen watermolen, dat vergt teveel aanpassingen, maar het wordt wel een milieuvriendelijke elektra-molen. Ja zeker, de molen gaat het hele complex van elektriciteit voorzien. En als het even niet waait, wordt de stekker in het stopcontact gestoken, zodat een elektromoter er voor zorgt dat de wieken toch kunnen draaien en de molen zijn nuttig werk kan blijven doen. Een onovertroffen subliem plan. Het moge duidelijk zijn dat Herbert Z. de uitwerking van dit plan niet aan anderen kan toevertrouwen. Dan zou het hoogstwaarschijnlijk een mislukking worden.

U begrijpt het intussen wel: Herbert moet weer wethouder 'wonen' worden.

Wiekie(lekt)
(23-03-2014)
Advertentie
Niets van deze website mag worden gekopieerd, gedupliceerd, gemirrord, vertaald, aangepast of verspreid zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de hoofdredacteur van De Leiderdorper, wie dat dan ook moge zijn.

© 2002-2021 HMM Productions (Webdesign)