Magazine voor Informatie en Fantasie
maandag 26 juli 2021Van de redactie

Gelezen: Mensen gaan de brug pas over wanneer ze verlangen naar de overkant
('t Haasje)

Advertenties


De Molencaroussel

Weet u het nog? Dat mooie geldverslindende plan om monumentale molens maar te verplaatsen omdat ze de uitvoering van verschillende projecten, waaronder het W-4 project, in de weg stonden?

Even het geheugen opfrissen?

Welnu, de Kalkmolen moest wijken voor woningbouw in 't Heerlijk Recht. Deze staat nu net over de grens van Leiderdorp in Hoogmade en vormt met de Doesmolen een leuk setje. En er is natuurlijk niets gezelliger dan samen malen. De Bosmolen is verplaatst naar Koudekerk (aan de grens met Hoogmade) en gaat nu door het leven als de Lagewaardsemolen. Fiets de Ruige kade af en je komt er vanzelf langs. Nou ja, langs..., de molenaar laat je niet zo maar passeren. Als je even niet oplet heeft hij je de molen ingetrokken en moet je verplicht tot boven in de molen klimmen en zijn sterke verhalen aanhoren. Alleen als je op slag donateur wordt van de Rijnlandse Molenstichting kom je weer veilig beneden.


foto: Willem Jans
De Meerburgermolen uit Zoeterwoude is enige jaren in opslag geweest, maar onlangs neergepoot aan de Does in de Munnikkenpolder, evenals de Munnikkenmolen die moest wijken voor de komst van Ikea, maar zeer tegen de zin van de omgeving is weggehaald. In de strijd om het behoud van de molen op zijn oude plaats, verklaarde een dappere buurtbewoonster dat zij de molenaarscursus zou gaan volgen. Prijzenswaardig natuurlijk, maar voor een molen op een plaats waar weinig windvang is, een beetje zinloos. Wethouder Peter Glastra (heeft zijn naam verfriest nu hij wethouder is in Harlingen) verdedigde de verplaatsing in de gemeenteraad, hetgeen voor de VVD voorspelbaar reden was om tegen te stemmen. Immers overal waar Peter vóór was, was de VVD, net uit het college gestapt, tegen. Hoe simpel is logica!

Dat VVD-wethouder Cees Wassenburg de verplaatsingsdeal met de Rijnlandse Molenstichting heeft gesloten, werd gemakshalve vergeten. Als dat al zo was, was het toch de schuld van de voormalige coalitiepartners CDA en PvdA, daar had de VVD dus niets mee van doen. Als bewijs voert de VVD aan dat zij de motie van vertrouwen in Cees, ingediend door de rest van de raad, niet hebben gesteund. Hoe logisch is simpel!

Maar we gaan verder.

Het kost wat, maar dan heb je ook wat, moet men gedacht hebben. Want Rijksmonumenten zijn wetelijk beschermd en mag je niet ter wille van het platte geld (het W4-project was tenslotte een 'verdienmodel' volgens voormalig wethouder Victor) te gronde richten. Ach, de verhuizing van een molen kost zo tussen de 5 en 8 ton, maar als ze hun werk weer kunnen doen, de polder bemalen op een mooie nieuwe plek, is dat het geld wel waard. En zo komt er ruimte vrij om flink te gaan verdienen aan nieuwbouwprojecten. Bij nader inzien valt dat een beetje tegen.

Het grote geld is niet gekomen. De economische ontwikkeling wilde zich niet conformeren aan de voorspelde rooskleurige opbrengsten. En het ministerie van Verkeer en Financiën eist nog steeds zijn miljoenentol : de Leiderdorpse eigen bijdrage aan de verdiepte ligging van de rijksweg moet en zal betaald worden. Voorspelling is (maar) voorspelling, maar afspraak is afspraak.

En dan nog wat: de Meerburger- en Munnikkenmolen kunnen op hun nieuwe plek niet malen. Simpelweg omdat er in de Munnikken polder nauwelijks water komt om uit te malen. Één molen is al te veel in die polder, die geheel ondiep, dras-plas, u kent dat wel, wordt aangelegd.

Alle argumenten om deze molens te verplaatsen kunnen worden bijgezet in het binnenkort te openen Leiderdorps Mausoleum. (Tussen haakjes, als u t.z.t. mooi opgebaard wil worden, moet u snel een plekje reserveren, er schijnt voorrang verleend te worden aan niet-herkozen raadsleden die het leven moe zijn).

De Rijnlandse Molenstichting is begrijpelijk, woedend. Men heeft op verzoek van de gemeente enige miljoenen uitgegeven om de molens op een goede plaats weer aan het werk te krijgen. Om de gemeente uit de prut te helpen krijgt men nu prut terug i.p.v. water. Nu de molens, verplaatst en duur gerestaureerd, niet kunnen malen en als wat groot uitgevallen tuinkabouters aan de Does staan te verpieteren, geeft men de molens aan de gemeente terug. En de gemeente krijgt de gepeperde rekening verpakt in pek en veren.


foto: Willem Jans
De Rijnlandese Molenstichting wil de caroussel dus terugdraaien. Met steun van het Comité Doesbrug en de Actiegroep Nagelkruidzoom en omgeving i.o., zou de Munnikkenmolen weer op zijn oude plek gezet moeten worden. Dan kan dat rare beeldje , u weet wel, die jongen met een kindermolentje in de hand, ergens in het nieuwe moeras dat Munnikkenpolder heet verdekt worden opgesteld. Het moge dan kunst zijn volgens de VVD, en daar heeft de overheid volgens Thorbecke geen oordeel over, maar het gewone volk, de gemiddelde PVV-stemmer, heeft dat wel. Men beschouwt dit kunstwerk als een nogal misvormde menselijke gedaante van beton, dat 'met molentjes loopt'. Welnu, dat zegt genoeg.

Ook de klankbordgroep Brittenstein e.o. is geínteresseerd.

Teneinde de bouw van een tweede MEAS-building te voorkomen wil men de Meerburgermolen, nu het kleinschalige bejaardentehuis Brittenstein gesloopt is, op het braakliggende terrein plaatsen. "Dat is de beste verzekering om hoogbouw te voorkomen", zo verklaart KGB-lid Jansen. “We zullen Jan de Vries, de direkteur van Rijnhart Wonen, een poepie laten ruiken”. Nu is het reukvermogen van laatstgenoemde niet echt fijnzinnig ontwikkeld, maar dat doet even niet ter zake.

Als de molen er staat, moet de gemeente de molenbiotoop handhaven, dus kan er tot hooguit 4 m. hoog gebouwd worden.

Navraag bij de gemeente over deze initiatieven en over de houding van de Rijnlandse Molenstichting levert niets op. De gemeente weet weer eens van niets. Zoals gebruikelijk.

Maar wij houden u op de hoogte!

Wiekie(lekt)
(10-02-2014)
Advertentie
Niets van deze website mag worden gekopieerd, gedupliceerd, gemirrord, vertaald, aangepast of verspreid zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de hoofdredacteur van De Leiderdorper, wie dat dan ook moge zijn.

© 2002-2021 HMM Productions (Webdesign)