Magazine voor Informatie en Fantasie
maandag 26 juli 2021Van de redactie

Gelezen: Mensen gaan de brug pas over wanneer ze verlangen naar de overkant
('t Haasje)

Advertenties


VANUIT LEIDERDORP GEZIEN...

...zag ik in de vallende duisternis aan weerszijden over de vluchtstroken van de voor het autoverkeer afgesloten A4 de duizenden vluchtelingen aan komen sloffen die ons waren toegezegd. Er viel weinig anders te horen dan het gedempte geschuifel van de voeten en een enkel schreiend kind.
Eén gedachte drong zich dwingend aan me op: als ze Hongarije hadden overleefd, dan moest de Houtkamp wel Gods eigen sprookje op aarde voor ze wezen.

KH (14-09-2015)

Vanuit Leiderdorp gezien archief.
Advertentie
Niets van deze website mag worden gekopieerd, gedupliceerd, gemirrord, vertaald, aangepast of verspreid zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de hoofdredacteur van De Leiderdorper, wie dat dan ook moge zijn.

© 2002-2021 HMM Productions (Webdesign)