Magazine voor Informatie en Fantasie
vrijdag 14 mei 2021Van de redactie

Gelezen: Mensen gaan de brug pas over wanneer ze verlangen naar de overkant
('t Haasje)

Advertenties


Vanuit Leiderdorp gezien (7)

...leek die bruggenklus in Alphen aan den Rijn helemaal niet zo moeilijk. Ze hadden de zaak niet door laten rekenen, omdat het bij vorige klussen ook goed gegaan was. De avond voor de ramp, toen de twee directeuren een glas namen op de goede afloop, zei de één tegen de ander dat hij sinds kort zoveel waarde hechtte aan krasloten. Maar dan juist andersom dan je zou verwachten. Als het kraslot de avond tevoren helemaal niks opleverde, moest je met spoed aan de slag. En dat hebben ze in goed vertrouwen gedaan.

KH (18-09-2015)

Vanuit Leiderdorp gezien (6)

leek het titanengevecht tussen Felix en Diederik al beslecht voor het goed en wel begonnen was. Felix had ik enkele maanden terug nog gesproken in een enorm groot sociaaldemocratisch dranklokaal op Amsterdamse bodem.

Diederik zag je alleen nog op de buis als bedrijfsleider van het kabinet, had ik gezegd, waarop Felix mij verrast aankeek. 'Wij denken in dezelfde richting' had hij gezegd, mij dankbaar op de schouder kloppend. Ik zag hem vrolijk in de nacht verdwijnen waaruit hij voorlopig niet meer terug zou komen.

KH (16-09-2015)

Vanuit Leiderdorp gezien (5)

zag ik in de vallende duisternis aan weerszijden over de vluchtstroken van de voor het autoverkeer afgesloten A4 de duizenden vluchtelingen aan komen sloffen die ons waren toegezegd. Er viel weinig anders te horen dan het gedempte geschuifel van de voeten en een enkel schreiend kind.
Eén gedachte drong zich dwingend aan me op: als ze Hongarije hadden overleefd, dan moest de Houtkamp wel Gods eigen sprookje op aarde voor ze wezen.

KH (14-09-2015)

Vanuit Leiderdorp gezien (4)

kan de VVD zich de eerstkomende jaren geen nieuwe verkiezingen meer permitteren, omdat nieuwe verkiezingen de verzilvering van een levensgroot fiasco in zouden houden. De meer dan 50% kiezers die spijt zeggen te hebben van hun stem op de liberale partij, zouden door bij de verkiezingen weg te blijven of door dit keer heel anders te stemmen, de partij voor lange tijd uit het centrum van de macht kunnen stoten.
Met andere woorden: de PvdA heeft de VVD in politieke gijzeling genomen en dat is voor andersdenkend Nederland geen prettige ontwikkeling. Alleen de hobbel die de Eerste Kamer voor de PvdA vormt op haar weg naar de alleenheerschappij, zal bij elke wetgevingsmaatregel een matigend effect kunnen hebben. In de meeste gevallen zal het niet moeilijk zijn door tijdelijke coalitievorming ook 'aan de overkant' nieuwe wetgeving geaccepteerd te krijgen, maar wat betreft de belangrijke zaken kun je zeggen dat de Eerste Kamer de PvdA in gijzeling heeft genomen. Met alleen al dát politieke feit wordt het nut van het bestaan van een Eerste Kamer bewezen, want alleenheerschappij is nooit goed.

KH (29-10-2012)

Vanuit Leiderdorp gezien (3)

moet menig CDA'er troost zien te vinden in de woorden van een ongetwijfeld aardige dominee die als voorzitter leiding gaf aan het Pinksterfeest waarop de onvindbaarheid van een politiek Leider werd gevierd.
Een voorafgaande Leider liet nog even van zich horen in de onvermijdelijke gemeenplaatsen die nog steeds als Bijbelspreuken uit zijn mond vloeien, maar het was toch een vooral treurige bijeenkomst waarin voor het afleggen van de allerlaatste godsdienstige gewaden werd gepleit door een commissie die het meest recente verkiezings-échec had bestudeerd en de teruggang in het aantal kerkgangers kennelijk in haar beschouwingen mee had genomen.
Voor de zich op het podium verzamelde Kamerleden die niet in hun blauwe stoelen zouden terugkeren, moet het een hard gelag zijn geweest: een bos bloemen in je armen gedrukt krijgen op een moment dat een groot deel van de zin van het bestaan je is ontglipt.
Kathleen Ferrier zwaaide zelfs lachend naar de zaal voor ze het trapje besteeg en Ad Koppejan leek door een overdosis aan groeizame boter van zijn Zeeuwse buurmeisje nog groter geworden dan hij al was. En alsof ze nooit verfoeid waren als politieke splijtzwammen, werden ook zij onder de bossen bloemen bedolven en daarmee tot zwijgen gebracht.
De neergang van het CDA (en als spiegelbeeld: de opkomst van de PvdA) laten een harde waarheid zien: wie de beginselen die hem typeren, verlaat, zal, onder bloemen bedolven, zwaar gestraft worden.

KH (29-10-2012)

Vanuit Leiderdorp gezien (2)

moet menig SP'er die van 30 zetels droomde, zich gehalveerd voelen, nu het er 15 zijn geworden. Lange SP'ers voelen zich kleine SP'ers geworden en het aantal keren dat ze ten onrechte denken dat ze nog ergens onderdoor kunnen, neemt toe. Builen en bulten zijn hun deel en de pleisterindustrie maakt een heftige opleving door.
Wreed hoe ze elke keer Emile Roemer op laten draven om zijn berouw te aanschouwen en naar zijn verontschuldigingen te luisteren.
'Het is gebeurd, er is niks meer aan te doen, de schuldige staat voor u, ik vind het heel erg wat ik misdaan heb'.
Je zou bijna weer op hem willen stemmen, maar zo'n tweede kans gaat nog jaren duren.
Tegen die tijd is Emile misschien al in het klooster getreden om vergiffenis te zoeken voor wat hij fout heeft gedaan.
Want zulke grote politieke zonden kunnen je alleen door God zelf vergeven worden en ook Hij houdt ervan je geregeld op te laten draven voor steeds nieuwe bekentenissen.

KH (09-10-2012)

Vanuit Leiderdorp gezien (1)

is Griekenland lange tijd een prachtig vakantieland geweest. Maar sinds de Duitse bondskanselier heeft geprobeerd het Griekse volk een nieuw Verdrag van Versailles op te leggen en in het zuiden als gevolg daarvan een échte crisis is uitgebroken, blijven de toeristen weg, bang als ze zijn voor weigerachtige geldautomaten, stakingen in het vliegverkeer en alleen nog de eigen twee benen als redmiddel om het land te verlaten.
Hellas als nachtmerrie.
Het kan niet al te lang gaan duren of de oude Griekse filosofen Socrates, Plato en Aristoteles trekken 's nachts jammerend door de vanwege de zuinigheid niet langer verlichte straten.
Wat kunnen wij vanuit Leiderdorp doen om te helpen behalve keihard roepen: dikke bult, eigen schuld?
Ik denk: niet veel.
Het was mooi geweest als er hier Griekse auto's rondreden, dan had je kunnen roepen: rijd allen Grieks!
Maar dat is tegelijk het probleem: behalve olijven is er weinig Griekse export. En zeker geen Griekse auto's.
Je kunt ook niet zeggen dat we ons alfabet als exportproduct aan de Grieken te danken hebben, want dat is niet zo.
Maar zeker wel Mikis Theodorakis. En die is Grieks en groots.

KH (01-10-2012)
Advertentie
Niets van deze website mag worden gekopieerd, gedupliceerd, gemirrord, vertaald, aangepast of verspreid zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de hoofdredacteur van De Leiderdorper, wie dat dan ook moge zijn.

© 2002-2021 HMM Productions (Webdesign)