Magazine voor Informatie en Fantasie
maandag 26 juli 2021Van de redactie

Gelezen: Mensen gaan de brug pas over wanneer ze verlangen naar de overkant
('t Haasje)

Advertenties


Oude Spoorbaan is al een goede ringweg!

Wethouder Kees Wassenaar wil een ringweg waarop hard gereden mag worden. Doel is om het verkeer in onze regio zoveel mogelijk buiten de kernen van Leiden en Leiderdorp te houden. Daarvoor wil hij de Oude Spoorbaan verdubbelen en deels transformeren tot een open tunnelbak waarin één kilometer lang 80 kilometer per uur mag worden gereden. Om het lawaai te dempen komt er een geluidswal langs met schermen erop. Deze maatregelen leveren 30 seconden tijdwinst op en kosten de gemeente zo’n 40 miljoen euro.

Is dit nodig? Mij lijkt van niet. Ik kijk al 15 jaar uit over de weg (en de schitterende Boterhuispolder) en zie zelden een file. Dat is ook de reden waarom veel mensen nu al liever buitenom rijden, precies zoals de wethouder wil. Voor Leiderdorpers en voor automobilisten van en naar Leiden vormen de Oude Spoorbaan en N446 al jaren een mooi alternatief voor de Engelendaal met zijn vele verkeerslichten. De door de wethouder voorspelde verkeerstoename van 35% op de Oude Spoorbaan als daar 30 seconden tijdwinst gerealiseerd wordt, lijkt mij dan ook aan de hoge kant. Zeker nu de Engelendaal in opzet gehandhaafd blijft en zelfs wordt opgeknapt!

Desondanks lijkt wethouder Kees Wassenaar erg ingenomen met de voorgestelde maatregelen. Hij belooft ons aan de hand van modellen zelfs minder autolawaai dan nu al het geval is. Ik geloof er niets van. Het verkeer zal ons straks nog sneller passeren om zich daarna vast te rijden in Leiden (denk aan de brug over de Zijl) en op de A4. Weg 40 miljoen euro! En weg schitterend uitzicht op onze mooie Boterhuispolder, ook voor de passerende automobilist. We moeten oppassen dat we niet meegaan in deze tunnelvisie, juist nu het geld op andere terreinen (zorg en welzijn, bijstand, huisvesting en veiligheid) zo hard nodig is!

Rogier van Leent (15-09-2015)
Advertentie
Niets van deze website mag worden gekopieerd, gedupliceerd, gemirrord, vertaald, aangepast of verspreid zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de hoofdredacteur van De Leiderdorper, wie dat dan ook moge zijn.

© 2002-2021 HMM Productions (Webdesign)