Magazine voor Informatie en Fantasie
maandag 26 juli 2021Van de redactie

Gelezen: Mensen gaan de brug pas over wanneer ze verlangen naar de overkant
('t Haasje)

Advertenties


Hugo Langeveld: nog immer een belofte

De lijsttrekker van LPL (Lokale Partij Leiderdorp) doet aan de verkiezingen mee als een immer stralende belofte. Kennelijk had hij behoefte aan een nieuw begin dat hij alle politieke schepen achter zich verbrandde. Zelf vertelt hij de redactie dat het simpelweg een enorme bevrijding was, toen hij ontdekte in welke politieke atmosfeer hij de afgelopen jaren had moeten werken. Dat vertrek kan hem ook niet verweten worden, nu hij zo kordaat uit het laatste bootje is gestapt, linea recta de plons is. Wij bereiden een interview voor met zijn oma, oma Langevelder die beloofd heeft alles te zullen vertellen over zijn kwajongensstreken. Want ondeugend is hij van het begin af aan geweest. Zijn oma moet er af en toe nog om lachen, al is ze met haar 109 jaar nog maar moeizaam tot een echt luid gebulder in staat.

Ook heeft ze ons een foto laten zien die we voor onze website mogen gebruiken waarop te zien is hoe de jonge Hugo, in korte broek, tegen de achtergrond van een foto van Groot-Leiden staat te glimlachen, daarmee meteen aangevend dat zijn latere politieke keuze een kwestie van trouw is geweest.

We weten ook uit andere bron hoe trots hij door de jaren heen is gebleven op zijn voorkeur voor unificatie. Noem het maar gezinshereniging. Want zo emotioneel ligt het samengaan van Leiden en Leiderdorp wel voor onze jonge held.

Hij van Haar (26-01-2014)
Advertentie
Niets van deze website mag worden gekopieerd, gedupliceerd, gemirrord, vertaald, aangepast of verspreid zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de hoofdredacteur van De Leiderdorper, wie dat dan ook moge zijn.

© 2002-2021 HMM Productions (Webdesign)