Magazine voor Informatie en Fantasie
maandag 26 juli 2021Van de redactie

Gelezen: Mensen gaan de brug pas over wanneer ze verlangen naar de overkant
('t Haasje)

Advertenties


De kunstwerken van Marte Röling

Op 10 oktober 2015 was de reünie van oud- raadsleden en oud-wethouders. Ik heb tijdens de ochtendsessie in het gemeentehuis weer eens een lans gebroken voor het terughangen en daarmee voor iedereen toegankelijk maken van de kunstwerken van Marte Röling. Zij heeft deze kunstwerken in opdracht van de gemeente Leiderdorp gemaakt. In 1985 zijn deze opgehangen in de raadzaal. Na de verhuizing naar het nieuwe gemeentehuis zijn deze de geschiedenis van Leiderdorp verbeeldende kunstwerken naar een zijgangetje 'verbannen'. Onderstaand mijn bijdrage, een pleidooi waarmee de aanwezige oud-raadsleden van harte instemden.

Onlangs had ik weer een vergadering van de WMO-adviesraad. In de gang naar de vergaderzaaltjes meende ik in de hoek een vrouwenfiguur in zwart gekleed te ontwaren en nam enig snikken waar.

Aangetrokken door het geluid en de figuur wilde ik een blik op de daar hangende kunstwerken van Marte Röling werpen. Helaas van te dichtbij zijn ze niet te bekijken en te bewonderen. Zacht stamelde de vrouwenfiguur in de hoek: "Ik verkommer, ik verkommer, ik verga zonder dat de nieuwe Leiderdorper het heeft gezien".

We schrijven 1985. Een schare schaars geklede schoonheden, door hun verschijning bij menig raads- en collegelid, en niet te vergeten de bodes, rode oortjes veroorzakend, is aan het werk in de raadzaal. Marte Röling, in het zwart, en Henk Jurriaans in zijn lange leren jas kijken toe en helpen mee. De kunstwerken worden opgehangen. Zo hangt het goed, zo komt Leiderdorp uit de verf, de geschiedenis duidelijk in het zicht van eenieder die de zaal der democratie bezoekt. Wij waren erbij. We zagen dat het goed was. Ik meende zelfs dat het Beatrixkunstwerk dat Marte heeft gemaakt extra glimlachte.

De geschiedenis, inclusief het ingekleurde plantje, een wens van menig bij de voorbereiding betrokken raadslid, verbeeld en tentoongesteld in een passende ruimte. Een ruimte waar je op gepaste afstand de kunstwerken kon bekijken. Niet alleen waren de kunstwerken onderwerp van gesprek voor de aanvang van de raadsvergadering, ook leerlingen van basisscholen kregen in die zaal aan de hand ervan geschiedenisles.

Marte sliep tijdens het ontstaan van de inmiddels zeer kostbare kunstwerken samen met haar schaars geklede schoonheden tussen de kunstwerken in wording: "Gedurende de tijd, dat ik hieraan werkte, sliep ik op de grond van mijn atelier omringd door de tekeningen, was ik 'n soort kluizenaar om niet mijn concentratie te verstoren".

Toen wij als oud-raadsleden hier twee jaar geleden werden ontvangen zijn verbaal pogingen ondernomen om de kunstwerken weer op die plaats te hangen, waarvoor ze zijn bestemd. Scylla en Charybdis zijn getrotseerd... Helaas.

Wij als oud raads- en oud collegeleden roepen hierbij het college op om te bevorderen c.q. te organiseren dat de kunstwerken die nu verkommeren in een achterafgangetje, weer díe plek krijgen die ze verdienen: de geschiedenis in het zicht van de Leiderdorper of regiogenoot of andere bezoeker die van het bestaan en de inhoud kennis willen nemen, en opdat zij er kennis van nemen.

We zien graag de uitnodiging van het moment waarop de kunstwerken op hun nieuwe voor iedereen toegankelijke plek worden onthuld. Dan zal de zwartgeklede vrouwenfiguur in de gang ophouden met snikken.. Immers, zij is Marte...

© Hein (14-10-2015)

Reakties sturen naar grasprikkken@deleiderdorper.nl.
Advertentie
Niets van deze website mag worden gekopieerd, gedupliceerd, gemirrord, vertaald, aangepast of verspreid zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de hoofdredacteur van De Leiderdorper, wie dat dan ook moge zijn.

© 2002-2021 HMM Productions (Webdesign)