Magazine voor Informatie en Fantasie
maandag 26 juli 2021Van de redactie

Gelezen: Mensen gaan de brug pas over wanneer ze verlangen naar de overkant
('t Haasje)

Advertenties


De politieke barometer

In De Leiderdorper mag een verkiezingsbarometer niet ontbreken. De barometer wordt op ongezette tijden gepresenteerd. Soms dagelijks, soms met een wat langere interval. De Leiderdorper polst de inwoners van Leiderdorp naar de effecten die één of meer uitspraken van politici dan wel de inhoud van de partijprogramma's hebben op hun stemgedrag. De afgelopen week is de eerste meting verricht.

Alle politieke partijen die mee doen aan de gemeenteraadsverkiezingen hebben gescoord. De voorkeur van veel Leiderdorpers uit naar BBL. Deze partij gooit hoge ogen. Liefst 25% zou op dit moment de stem uitbrengen op deze partij. Nader onderzoek leert dat dit te maken heeft met, zoals wij het noemen, het Langeveld-effect. Hugo Langeveld heeft zich gedurende de afgelopen jaren kritisch, beetje tegen andere partijen aanschurkend, opgesteld. Dat heeft hem in de eerste polls geen windeieren gelegd.

Ook het CDA mag zich verheugen in een behoorlijke score in de eerste polls. Het zijn van een oppositiepartij wordt als het voornaamste oorzaak hiervan gezien. Zo'n 20% van de ondervraagden zegt de stem op deze partij uit te brengen. De hoge notering van een lid van een andere christelijke partij op de lijst van het CDA draagt ook bij aan de score.

De effecten van de reeds gestarte verkiezingscampagne van de Partij van de Arbeid zijn niet zichtbaar in deze eerste polls. De reeds bestelde rozen moeten worden gekoesterd anders kunnen ze snel worden weggegooid. Slechts 10% van de ondervraagden koos voor deze partij.

De huidige coalitie gaat het niet redden, als de betrokken partijen al met elkaar zouden willen doorgaan. Op basis van de eerste polls zal een andere coalitie eerder voor de hand liggen.

Binnen de coalitie moeten GroenLinks en D66 het samen doen met 15%. Het betweterig karakter van beide partijen kan als voornaamste oorzaak worden aangewezen.

25% van de ondervraagden zegt hun vertrouwen te hebben in de partij van Kees en Herbert.

5% weet het nog niet.

Duidelijk is dat op dit moment, wanneer het aan de kiezer ligt, óf BBL óf de VVD niet mag ontbreken aan de onderhandelingstafel.

De deelnemers aan de enquête is ook gevraagd naar de mate van bekendheid van een nieuwe loot aan de Leiderdorpse verkiezingsstam, PLP of LPL. Geen van de ondervraagden kon zich iets herinneren dat doet denken aan deze partij, laat staan hoe deze is ontstaan.

Cees Decat, analist
(07-02-2014)
Advertentie
Niets van deze website mag worden gekopieerd, gedupliceerd, gemirrord, vertaald, aangepast of verspreid zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de hoofdredacteur van De Leiderdorper, wie dat dan ook moge zijn.

© 2002-2021 HMM Productions (Webdesign)